LUVEMA spol.s r.o.

Spoľahlivý partner pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. 

 

LUVEMA, spol. s r.o. je inžinierska, projektová, dodávateľská a obchodná spoločnosť založená 14. júla 1994 Ing. Mariánom Beňovským, PhD. Tento rok oslavuje 20 rokov úspešného pôsobenia na Slovenskom trhu. Za toto obdobie si firma vybudovala stabilných partnerov, ktorých presvedčila svojou profesionalitou, kvalitou, bezpečnosťou, flexibilitou a tradíciou. Viac

Povrchové dobývanie

Vykonávame komplexný servis vrátane vŕtacích prác a trhacích prác malého-veľkého rozsahu.

Deštrukcie

Deštrukcie komínov, budov, konštrukcií, múrov. Stavebné práce: zárezy, jamy.

 

Projektovanie

Projektovanie v odbore banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. 

Seizmika

Merania seizmických účinkov odstrelov, deštrukcií, dopravy s prístrojmi Instantel.

 

Sledovatelnost

 
Systém pre Skladovú Evidenciu Výbušnín a Sledovateľnosť Výbušnín

 

• Systém SWEEET spĺňa požiadavky Smernice 2008/43/ES a NV SR č. 298/2012 Z.z. o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie.

• Vedenie evidencie výbušnín so všetkými povinnými údajmi, ktoré nariaďuje platná legislatíva.

• Evidencia výbušnín od rôznych výrobcov bez rozdielu (ako napr. MAXAM, AUSTIN, ISTROCHEM, STV Group ... )

• Evidencia množstva použitých výbušnín, ktoré sú vyrobené na mieste spotreby a neoznačujú sa.

• Dostupnosť údajov cez ľubovolný počítač.

• Evidencia výbušnín z hľadiska skladu, strelmajstra alebo pracoviska.